Visie en missie

Nieuwe lesmethoden vragen om een nieuwe visie.

De Apple Solution Experts kunnen u helpen bij het ontwikkelen of bijschaven van een visie die past bij 1-op-1 onderwijs en het gebruik van digitale leermiddelen.

Het onderwijslandschap verandert sneller dan ooit. Nieuwe digitale mogelijkheden dienen zich onophoudelijk aan en dagelijkse bezigheden van leerlingen zijn drastisch veranderd t.o.v. twintig jaar geleden. Dit vraagt om een herziene visie op het onderwijs waarin digitale leermiddelen een grote rol hebben gekregen. De onderwijsvisie van een school bepaalt immers hoe uiteindelijk les wordt gegeven en welke lesstof, digitale leermiddelen en vaardigheden van docenten daarbij horen.

Ervaring

Apple Solution Experts helpen u graag bij het ontwikkelen of bijschaven van deze visie en de vertaling hiervan in een duidelijke missie. Zij beschikken over een groot netwerk van Apple Education Trainers, oftewel onderwijskundige begeleiders, met veel ervaring met Apple en de rol die Apple kan vervullen in de klas.