Team Planing

Team voor planning

Maak gebruik van de expertise uit de volle breedte van de organisatie.

De ervaring leert dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert wanneer het draagvlak groter is. De samenstelling en rol van het team hangt af van de fase waarin de implementatie verkeert.

Wie u waarbij betrekt en welke rol de betrokkenen spelen, is afhankelijk van de fase van de implementatie waarin u verkeert.

Meedenken

Een 1-op-1 traject raakt iedereen in de school en het is dan ook belangrijk om al in het vroegste stadium zoveel mogelijk geledingen binnen de school een rol en/of stem te geven binnen het team dat de plannen moet gaan uitvoeren. Het is ook van belang het kernteam - ieder lid vanuit zijn eigen expertise - te laten meedenken en adviseren over vorm en inhoud van het traject.

Bij het ontwerpen van een 1-op-1 traject hebt u de expertise nodig uit de volle breedte van de school, maar u wilt uiteindelijk gaan ontwerpen met een team dat de visie draagt en enige ervaring heeft met projectmatig werken. Het werkt goed om bij het ontwerp van de pilot een team samen te stellen dat een evenwichtige mix is van schoolleiding, teamleiding, docenten en IT’ers.

Praktijk

Nu de iPad in het onderwijs een grote rol gaat spelen, is er bij het projectteam een brede kennis nodig van technologie, didactiek én vakinhoud (TPACK). Het projectteam is verantwoordelijk voor het ontwerp van de pilot, het vaststellen van de doelen en het inventariseren van de ondersteuningsbehoefte. Leg die vast en communiceer die met alle betrokkenen. In de praktijk zal het vaak het eerste ontwikkelteam zijn dat ook in de pilotfase de praktijkervaring opdoet.

Draagvlak

Wie binnen een school de discussie over 1-op-1 onderwijs begint, loopt als snel het risico dat het vooral over de technologie zelf gaat: welk apparaat, hoe zit het met wifi, digitale leermiddelen etc. Niet dat dit onbelangrijk is, maar de ervaring leert dat draagvlak voor innovatie groter is wanneer de kwaliteit van het leren en lesgeven centraal staat. Als dit niet het geval is, loopt u het risico dat mensen afhaken of het initiatief niet voldoende ondersteunen.

De kunst is dus vooral in uw plan de inzet van technologie in het onderwijs te laten aansluiten op de visie van de organisatie en duidelijk te maken dat zónder technologie deze visie niet goed te realiseren is. In Nederland is dat al jarenlang het uitgangspunt van Vier in Balans van Kennisnet. Deze onderwijsgedreven aanpak is echter maar zelden de praktijk bij het realiseren van technologierijk onderwijs. Helaas wordt er vaak, met de beste bedoelingen, voor een technologiegedreven aanpak gekozen.