Team Planing

Planning

Een planmatige aanpak is vereist voor een succesvolle implementatie.

Voor een effectief verloop van de implementatie heeft elke fase een duidelijk doel en eindpunt.

Succesvol implementeren van 1-op-1 onderwijs vereist een planmatige aanpak. Uitgangspunt is dat een effectieve implementatie verloopt langs een beperkt aantal helder gedefinieerde fases die allemaal een duidelijk doel en eindpunt hebben. Succesvolle implementaties kennen doorgaans drie stappen:

  • Overwegingsfase
  • Adoptiefase
  • Volledige implementatie

Bij een goed uitgevoerde implementatie kennen deze fases stuk voor stuk hun eigen omvang en karakter, maar het hele proces gaat bij elke stap om het realiseren van onderwijspraktijk die aansluit bij de visie op leren.

1. Overwegingsfase

Een eerste fase is doorgaans bedoeld om met een relatief kleine groep docenten en leerlingen ervaring op te doen met leren en lesgeven met de iPad. Vaak zijn het kleinschalige experimenten om nieuwe didactiek, meer leerlinggerichte werkvormen en andere leermiddelen uit te proberen.

2. Adoptiefase

Een tweede fase gebruikt u vooral om op te schalen: meer leraren en leerlingen betrekken bij het initiatief. Het voornaamste doel is meer good practice op te bouwen dat als inspiratie kan dienen bij de schoolbrede implementatie. Het is ook prima te gebruiken als een stresstest voor de ICT-infrastructuur.

3. Volledige implementatie

Als de pilot goed is uitgevoerd, zou u tot een goed onderbouwde en breed gedragen implementatie moeten kunnen komen. Wat een ‘goede implementatie’ precies inhoudt, is moeilijk te zeggen. Veel scholen kiezen er bijvoorbeeld voor om vanaf klas 1 de iPads geleidelijk de school in te brengen. Andere scholen kiezen er voor om eerst een bepaalde stroom of afdeling van iPads te voorzien.

Aansluiten

Een implementatie is niet alleen een kwestie van alles infrastructureel op orde hebben. Dat is wel een cruciaal aspect, maar een 1-op-1 traject draait om onderwijs en onderwijs draait om mensen. Veel mensen staan open voor verandering, maar invulling geven aan verandering blijkt in de praktijk best lastig.

Veel scholen kiezen voor een pilotfase in de implementatie, om zodoende met een kleine groep betrokkenen de eerste ervaringen op te doen. Maar om het een succesvolle fase in de implementatie te laten zijn, moet de pilot aansluiten bij de visie achter het hele traject. In een pilot uitzoeken of de ‘iPad in de klas werkt’, gaat u niet veel verder brengen. Een pilot heeft alleen zin als deze een reële nabootsing op kleine schaal is van hetgeen u bij een volledige implementatie voor ogen hebt.

Deelnemende docenten moeten ook juist tijdens een pilot proberen de iPad in te zetten om de onderwijskundige en onderwijsinhoudelijke doelen te realiseren die in de visie en missie vastliggen.