METEN VAN SUCCES

Meten van succes

Alleen door te meten krijg je zicht op wat werkt.

Wat maakt de manier van leren en lesgeven een succes? Daar heeft elke school wel een beeld bij. Maar hoe zit dat bij een 1-op-1 traject? Bij een dergelijke verandering is het verstandig voortdurend ook te kijken naar succesfactoren.

Alleen door te meten krijg je zicht op wat werkt, hoe de gemeenschap te mobiliseren en permanente financiering veilig te stellen.

Uitdaging

1-op-1 onderwijs is een wezenlijk andere onderwijssituatie dan alle betrokkenen binnen de school ooit hebben ervaren. De mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen die zo’n initiatief met zich meebrengt, maken het een ferme organisatorische uitdaging. De vraag of ’het werkt’ dient zich doorgaans al snel aan en die vraag is ook heel terecht. Dat alleen is al een goede reden om ook alle betrokkenen onderdeel van zo’n onderzoek te laten zijn.

Meten wat het effect is van de innovaties en de rol van de iPad daarin, is absoluut noodzakelijk. Helder krijgen wat wel en niet werkt in een 1-op-1 pilot kan alleen al een voorwaarde zijn om een volgende implementatiefase gefinancierd te krijgen en het initiatief een belangrijke ontwikkelprioriteit te laten blijven.

Effect op onderwijsinnovatie

Met andere woorden: u moet niet (alleen) beoordelen wat het effect is van het inzetten van technologie op wat men al deed, maar vooral kijken op welke manier de iPad een effect heeft op het realiseren van de onderwijsinnovatie. Het kan natuurlijk heel goed dat op verschillende plekken binnen de school (jaarlagen, stromen of zelfs verschillende fysieke locaties) pilotfases met de iPad worden doorlopen. In elke situatie zijn er waarschijnlijk andere onderwijskundige en onderwijs-inhoudelijke doelen. Alleen als die duidelijk zijn geformuleerd en de onderwijspraktijk (mét iPad) erop is aangepast, kan pas goed het effect gemeten worden.

Bij de term 'meten' wordt vaak gedacht aan keiharde data, leeropbrengsten en cijfers. Kwantitatief onderzoek naar de effecten van de 1-op-1 pilot is noodzakelijk. Onderzoek naar cijfers en leeropbrengst is eenvoudig te doen en er zijn doorgaans voldoende gegevens van controlegroepen in de schoolsituatie aanwezig.

Kwalitatief onderzoek

Maar ook kwalitatief onderzoek moet een wezenlijk deel van het onderzoek zijn. Is leren en lesgeven met de iPad van invloed op zaken als absentie, leerhouding, betrokkenheid, aantrekkelijkheid van de school voor aspirantleerlingen en –ouders, etc. Bedenk manieren om de houding en betrokkenheid van leerlingen te meten; zelfs eenvoudige enquêtes kunnen daar veel inzicht bij verschaffen. Verwerk ook zelf-evaluaties van leerlingen en feedback van leraren en ouders. Als het budget het toelaat, kunt u zelfs overwegen een onafhankelijke organisatie in te huren om objectieve evaluaties uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld voldoende lerarenopleidingen of onderwijskundigen in opleiding die graag hun medewerking aan zoiets verlenen.

Permanente verbetering

Routinematig gegevens verzamelen over de effectiviteit van het onderwijs is niet iets wat op alle scholen structureel wordt gedaan. Ervaring heeft geleerd dat er in de beste 1-op-1 trajecten een proces voor permanente verbetering is ingebouwd. Scholen die regelmatig kwalitatieve en kwantitatieve rapportages verzamelen, kunnen vrij eenvoudig afdoende aanpassingen doorvoeren en hoeven zo niet telkens op onnatuurlijke ‘Go-or-No-Go-momenten’ zoals het einde van een schooljaar te wachten.

Daartoe is het wel van belang eenvoudige, snel en praktisch uit te voeren routines en protocollen te hebben waarmee de benodigde gegevens worden verzameld. Daarmee bewaakt u op een herkenbare en niet al te ingrijpende manier de kwaliteit en ontwikkeling van het leerproces in het 1-op-1 onderwijs.

Lees hier welke resultaten het inzetten van iPads in de praktijk heeft opgeleverd.