Gemeenschap

Betrokkenheid

Communiceer vanaf de start met alle betrokken partijen.

Directie en direct betrokken docenten zijn niet de enige belanghebbenden bij het implementeren van digitale leermiddelen. Voor een succesvol traject is het raadzaam om met alle betrokken partijen te communiceren.

Transparantie is een groot goed in het onderwijs. Daarom zijn een duidelijke visie, een team en een plan niet voldoende om te starten met de implementatie.

Verwachtingsmanagement

Schoolleiders en direct betrokken docenten zijn niet de enige belanghebbenden. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium met alle betrokkenen te communiceren over de plannen en de achtergronden. Leerlingen, ouders, collega’s maar ook (bovenschoolse) bestuurders, de media en samenwerkingspartners horen graag welke richting de school en het onderwijs opgaan. Voor hen betekent het namelijk ook nieuwe kansen én uitdagingen.

Betrokkenheid creëren

Het is belangrijk voor alle betrokkenen te weten dat de school zicht heeft op de mogelijke impact die 1-op-1 onderwijs kan hebben. Doe daarom méér dan betrokkenen op de hoogte stellen van de plannen. Wie niet direct bij het initiatief betrokken is, heeft waarschijnlijk een behoorlijke lijst vragen (en misschien wel twijfels of bezwaren). Zorg ervoor dat alle belanghebbenden het idee hebben dat hun overwegingen worden meegenomen.

Daarbij gaat het in de praktijk vaak om de (keuze voor bepaalde) technologie. Kiezen voor iPad kan betekenen dat u niet kiest voor iets anders. Opmerkelijk genoeg wordt dat vaak nogal emotioneel beleefd. De kunst is de keuze voor een bepaald apparaat te onderbouwen met solide onderwijskundige, -inhoudelijke en -organisatorische argumenten.